Wednesday 24 October 2018

[Video Hutang RM1.8 Trilion ADALAH BALA & Zahid: Sebab LGBT Palu dilanda tsunami] 113 Rang Undang-undang akan dimansuh, pinda, gubal semula menepati manifesto PH dan RMK11.

Khamis, 25 Oktober 2018

Sebab LGBT Palu dilanda tsunami

Palu Sulawesi Indonesia Earthquake and Tsunami
Zahid: Earthquake and Tsunami  Due To Angry God... 

113 Rang Undang-undang akan dimansuh, pinda,gubal semula menepati manifesto dan RMK11

113 Rang Undang-undang akan dimansuh, pinda,gubal semula menepati manifesto dan RMK11
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Vui Keong berkata, kerajaan Pakatan Harapan menerusi satu taklimat bersama wakil-wakil kementerian dan Backbenchers telah membuat keputusan untuk memansuhkan, meminda atau digubal semula bersandarkan kepada Maniesto Pakatan Harapan dan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke11 (RMK11).
Terdapat sebanyak 113 undang-undang yang akan dimansuhkan,dipinda dan digubal oleh kementerian-kementerian dan senarai undang undangini adalah tidak muktamad dan akan dikemaskini dari semasa ke semasa sebagaimana kenyataan yang dikeluarkaan kepada media hari ini.
Kenyataan turut menyebut sebahagian daripada undang-undang ini akan dibentangkan dalam sesi Parlimen yang sedang berlangsung kini dan juga pada sesi Parlimen yang akan datang.
Manakala sebahagian yang lain akan dibentangkan mengikut jangka masa yangditetapkan oleh kementerian-kementerian berkaitan.
Undang-undang yang telah dicadangkan untuk dimansuhkan, dipindaatau digubal oleh kementerian-kementerian berkenaan adalah seperti berikut:
1. Akta Dadah Berbahaya [Akta 234]
2. Rang Undang-Undang Akta Penyelarasan Perindustrian(Pindaan) 2018
3. Rang Undang-Undang Pembangunan Perusahaan Kecil danSederhana Kebangsaan 2018
4. Peraturan-Peraturan Perdagangan Strategik(Pengkompaunan Kesalahan) 2017
5. Draf Senarai Barangan Strategik Di Bawah Akta Perdagangan Strategik 2010
6. Rang Undang-Undang Baja
7. Rang Undang-Undang Kualiti Benih Tanaman
8. Rang Undang-Undang Pembangunan Industri Padi danBeras
9. Rang Undang-Undang Lembaga Tenusu dan Ruminan
10. Rang Undang-Undang Biosekuriti Tumbuhan
11. Rang Undang-Undang Pindaan Perlindungan Varieti BaruTumbuhan
12. Rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras
13. Rang Undang-Undang Lembaga Nanas
14. Rang Undang-Undang Perikanan
15. Rang Undang-Undang Pertubuhan Peladang
16. Rang Undang-Undang Pindaan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu
17. Rang Undang-Undang Pindaan Lembaga KemajuanPertanian Muda
18. Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas)2012
19. Akta Pencegahan Jenayah 1959
20. Akta Pencegahan Keganasan 2015
21. Akta Hasutan 1948
22. Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984
23. Akta Perhimpunan Aman 2012
24. Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966
25. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
26. Akta Jentera dan Kilang 1967
27. Akta Kerja 1955
28. Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)
29. Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)
30. Akta Perhubungan Perusahaan
31. Akta Kesatuan Sekerja 1959
32. RUU Keselamatan Sosial Suri Rumah
33. Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998
34. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
35. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971
36. Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta
37. Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976
38. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974
39. Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984
40. Akta Perdagangan Elektronik 2006
41. RUU Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Pembaikan Kenderaan Motor
42. Akta Sewa Beli 1967
43. Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
44. Akta Perihal Dagangan 2011
45. Akta Harta Alih Kepentingan Bercagar
46. Akta Syarikat Amanah 1949
47. Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
48. Peraturan-peraturan Syarikat (Sijil Amalan)
49. Akta Syarikat 2016
50. Akta Persaingan 2010
51. Akta Suruhanjaya Persaingan 2010
52. Akta Cap Dagangan 1976
53. Peraturan-Peraturan Angkatan Tetap (Gaji dan Elaun)
54. Peraturan-Peraturan Angkatan Tetap (Pencen, Ganjaran danFaedah-Faedah lain)
55. Peraturan-Peraturan Angkatan Sukarela (Faedah Hilang
Upaya, Kematian dan Faedah Lain)
56. Peraturan – Peraturan Angkatan Sukarela (Terma-Terma
Perkhidmatan)
57. Rang Undang-Undang Penyiasatan Kaji bumi dan Geosains
58. Rang Undang-Undang Lembaga Pembangunan Mineral
Malaysia
59. Akta Kawalan Timah 1954
60. Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006
61. Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
62. Rang Undang-Undang Sumber Air
63. Rang Undang-Undang Keselamatan Empangan
64. Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010
65. Rang Undang-Undang Kawasan Perlindungan Marin
66. Akta Perhutanan Negara 1984
67. Kanun Tanah Negara 1965
68. Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957
69. Akta Biokeselamatan 2007
70. Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998
71. Akta Pembangunan Sukan 1997
72. Akta Pertubuhah Belia dan Pembangunan Belia 2007
73. Akta Latihan Khidmat Negara 2003
74. Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan (umur mengundikepada 18 tahun)
75. Rang Undang-Undang Kesaksamaan Gender
76. Rang Undang-Undang Gangguan Seksual
77. Rang Undang-Undang Warga Emas
78. Rang Undang-Undang Profesional Kerja Sosial
79. Akta Kanak-Kanak 2001
80. Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak
81. Akta Orang Papa
82. Akta Orang Kurang Upaya
83. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak
84. Akta Pengangkatan
85. Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952
86. Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan danPerceraian) 1976 (had umur perkahwinan)
87. Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan danPerceraian) 1976 ( Seksyen 88A)
88. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-WilayahPersekutuan) 1984
89. Akta Tatacara Jenayah Syariah (Wilayah-WilayahPersekutuan) 1997
90. Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1998
91. Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997
92. Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-WilayahPersekutuan) 1993
93. Rang Undang-Undang Profesion Guaman Syarie (Wilayah-Wilayah Persekutuan)
94. Kaedah-Kaedah Sekolah Agama Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan)
95. Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) Jawatankuasa Kariah
96. Kaedah-Kaedah Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Perkahwinan, Perceraian dan Ruju’
97. Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undan Islam(Wilayah-Wilayah Persekutuan) Pungutan Khairat
98. Akta Insolvensi 1967
99. Akta Audit 1957
100. Akta Majlis Keselamatan Negara 2016
101. Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952
102. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010
103. Akta Perlindungan Saksi 2009
104. Akta Rahsia Rasmi 1972
105. Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat
106. Akta Pembiayaan Politik
107. Peruntukan Ouster Clause
108. Hukuman mati dalam semua undang-undang
109. Akta Undang-Undang Sivil 1956
110. Akta Majlis Keselamatan Negara
111. Rang Undang-Undang Ombudsman
112. Akta Rukun Tetangga
113. Rang Undang-Undang Harmoni Nasional
MD

0 comments:

Post a Comment

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.
SILA LAYARI
Youtube.com/brigedkibaranbendera untuk paparan video yang lain
PERINGATAN: Komentar yang diutarakan melalui laman sosial ini adalah milik peribadi akaun laman sosial ini. Segala risiko akibat komentar yang disiarkan TIDAK menjadi tanggungjawab Brigedkibaranbendera. Komentar yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.

Popular Posts

© 2011 Briged Kibaran Bendera, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena